Vrijwillige ouderbijdrage

Om activiteiten waar de school zelf geen financiële middelen voor heeft of krijgt te kunnen bekostigen, vraagt de ouderraad van o.b.s. Glanerbrug-Noord een bijdrage aan de ouders/verzorgers. Deze bijdrage is vrijwillig. De gelden uit deze bijdrage worden gebruikt bij activiteiten die iets extra’s aan het basisonderwijs toevoegen.

Deze activiteiten zijn o.a.:

  •  het sinterklaasfeest
  •  het sinterklaascadeautje
  •  het kerstfeest
  •  het carnavalsfeest
  •  het paasfeest
  •  kunst- en cultuuractiviteiten
  •  afscheidsavond groep 8
  •  sport- en spelactiviteiten
  •  excursies

De bijdrage voor het schooljaar 2022-2023 is vastgesteld op 23 euro per kind. Dit geld wordt gestort in het schoolfonds en de financiële administratie wordt door de penningmeester van de ouderraad gedaan. Het bankrekeningnummer is NL80INGB0004457282 t.n.v. Ouderraad obs Glanerbrug-Noord onder vermelding van de voornaam en groep van uw kind(eren). Als u liever contant wilt betalen kunt u dat doen bij de locatieleider Karin Kluitenberg. Als u in termijnen wilt betalen kunnen we de betaling in maandelijkse termijnen splitsen. Neem hiervoor eerst contact op met de penningmeester, Chantal Wissink, om dit te regelen.