Karin Kluitenberg

De intern begeleider is bij ons op school drie dagen vrijgesteld van lesgevende taken. Haar taak bestaat uit het voortdurend "bewaken" van de leerlingenzorg. Zij kan daarbij gebruik maken van de expertise van de onderwijscoach van het SPOE. De intern begeleider onderhoudt contacten met de Maatschappelijk Werk, de Jeugdhulpverlening, de schoolverpleegkundige, de schoolarts en diverse andere instanties. Zij is daarbij het aanspreekpunt voor zowel ouders als de jeugdhulpverleningsinstanties. Naast deze werkzaamheden is de intern begeleider mede verantwoordelijk voor de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling van de school.

Karin Kluitenberg  is aanwezig van maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.