Zelfstandig werken

Zelfstandig werken is een werkvorm waarbij leerlingen leren om zelfstandig leerstof te verwerken. De leerkracht heeft tijdens dit zelfstandig werken tijd voor extra instructie voor kinderen die dat nodig hebben en loopt een aantal keren een hulpronde voor alle kinderen. Kinderen leren zo ook vaardigheden die zij op andere momenten kunnen gebruiken en toepassen o.a.:

 ·         verantwoordelijk te zijn voor het werk,

·         omgaan met uitgestelde aandacht,

·         tijd en werk goed in te delen,

·         rekening te houden met een ander,

·         zelf problemen oplossen,

·         hulpvragen en ook hulpgeven.

 

Instructietafel

De instructietafel is een grote tafel in de klas, waaraan meerdere kinderen met de leerkracht kunnen gaan zitten. De leerkracht gebruikt deze tafel om extra instructie te geven aan kleine groepjes kinderen of een individueel kind. Voor iedereen in de groep is dan ook duidelijk dat de groep die daar zit niet gestoord mag worden. Een uitstekende mogelijkheid om kinderen direct en adequaat te helpen. (EDI)

Het blokje

Rode cirkel: ik werk stil en allen, laat mij werken

Groene cirkel: ik kan je helpen als je dat wilt, ik mag ook vragen stellen.

Vraagteken: kun je mij helpen?