Schoolplan Obs Glanerbrug-Noord

Het schoolplan laat zien waar obs Glanerbrug-Noord op inzet en hoe onze school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Het plan geeft richting aan het onderwijs en de kwaliteitszorg in de school. De medezeggenschapsraad (MR) is erbij betrokken en heeft ingestemd.

Download hier het schoolplan.