Onderwijsmethoden en werkwijze

Wij kiezen nieuwe methoden die gebaseerd zijn op de schoolvisie, d.w.z. dat de methode mogelijkheden voor differentiatie voor zowel zwakke als meerbegaafde leerlingen moet hebben, een redelijke mate van zelfstandig werkzaamheid garandeert en verschillende werkvormen en oplossingsstrategieën aanbiedt.

Al onze onderwijsmethoden hebben een leerstofaanbod dat volledig dekkend is voor de kerndoelen. Onze taal- en rekenmethode voldoet aan het wettelijk eindniveau voor het basisonderwijs (referentieniveau F1). Daarnaast kiezen wij voor convergente differentiatie, dat wil zeggen dat wij voor alle kinderen dezelfde doelen hebben.  Wij bieden de leerstof van de bovengenoemde methoden aan tot en met het niveau van groep 8. Dit geldt voor alle leerlingen, tenzij het een leerling betreft met een specifieke onderwijsbehoefte. Voor deze leerlingen wordt in samenwerking met het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede een  individuele leerlijn opgesteld