Medezeggensschapsraad

Elke basisschool is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben, bestaande uit leerkrachten en ouders/verzorgers. De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met de school te maken hebben. De MR heeft afhankelijk van het onderwerp instemmingsrecht en adviesrecht. In de MR van onze school hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting. De directeur heeft in deze raad geen stemrecht, maar een adviserende rol.

Leden van de MR worden gekozen. Hiervoor worden tweejaarlijkse verkiezingen gehouden.