Schoolondersteuningsprofiel

'In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat hoe op obs Glanerbrug-Noord de ondersteuning van leerlingen wordt ingevuld. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vind je ook de extra ondersteuning die wij als school kunnen bieden met hulp van het samenwerkingsverband.'

Download hier het SOP