Hulpouders

Binnen onze school zijn ouders op vele terreinen actief: Oversteek, oud papier, bibliotheekbezoek, spelletjesmiddagen, enz. Indien u hier ook een bijdrage aan wilt leveren, kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. Bij alle gevallen van ouderhulp in de klas ligt de eindverantwoordelijkheid bij de groepsleerkracht. Bij andere activiteiten (bijv. oversteek, oud papier) zijn er afspraken gemaakt tussen de school (directie) en de deelnemende ouders.