Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u soms ontevreden zijn. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg goed kunnen oplossen.

Als u ergens mee zit, een vraag of een klacht heeft, bespreek dit dan met degene die het aangaat. Alleen door er met de juiste persoon over te praten, kan er iets worden opgelost en kan het worden voorkomen dat een verhaal een eigen leven gaat leiden.

Lukt het niet om er samen uit te komen of is de klacht zo ernstig van aard, dat er meer moet gebeuren dan een enkel gesprek. Dan kunt u in beide gevallen op basis van de klachtenregeling openbaar primair onderwijs een mondelinge of schriftelijke klacht indienen bij de schoolleiding of Consent.

Consent

Postbus 40042

7504 RA Enschede

tel. (053) 488 44 44.

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen  op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders een beroep doen op ondersteuning van de externe vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is er voor u: ze luistert naar u, geeft u informatie over de mogelijke vervolgstappen en geeft u advies. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon behandelt dat wat u vertelt, in vertrouwen. Naast het geven van informatie en advies kan de externe vertrouwenspersoon ook optreden als bemiddelaar. De externe vertrouwenspersoon voor het openbaar onderwijs is:

 Mevr. Anne Overbeek van Buro Overbeek, telefoon 06-306 42 568.

 Kinderen kunnen ook op school hun verhaal kwijt bij onze interne vertrouwenspersoon:

–               Bianca klein Snuverink