Ouderraad

De OR is samengesteld uit ouders/verzorgers van leerlingen uit verschillende groepen. De OR-leden ondersteunen en zijn nauw betrokken bij allerlei activiteiten die door de school georganiseerd worden. Het gaat o.a. om zaken die te maken hebben met:

• Welzijn in en rond school;

• Ondersteunen en organiseren van festiviteiten;

• Verrichten van hand- en spandiensten;

• Ondersteuning bij lief en leed.

De ouderraad vergadert ongeveer acht keer per jaar.