Het onderwijsconcept

Onze schoolorganisatie is zo ingericht, om datgene waar de school voor staat, zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken. Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs, met een sterke inzet op de basisvakken lezen, rekenen en taal. De leerlingen worden uitgedaagd door een aantrekkelijk aanbod van leeractiviteiten, waarin in hoge mate aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling en zelfstandigheid van elk kind. Alle kwaliteit wordt optimaal benut. Onderwijs op maat!!

Binnen onze school bieden wij gepersonaliseerd onderwijs aan om kinderen goed te kunnen helpen, ondersteunen en begeleiden. Binnen adaptief onderwijs zijn verschillende werkvormen die de leerkracht in staat stelt om meer aandacht te geven aan individuele kinderen.