Voor het eerst naar school

Wanneer uw zoon/dochter ongeveer 3 jaar is, gaat u zich waarschijnlijk oriĆ«nteren op een basisschool. Wanneer u graag informatie over de school wilt ontvangen, nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunt u vragen stellen, ontvangt u informatie en krijgt u een rondleiding door de school. U kunt hiervoor een afspraak maken met  de schooldirecteur. U weet dan zeker dat er voldoende tijd voor u wordt vrijgemaakt. De aanmelding van nieuwe leerlingen gebeurt door de ouders/verzorgers

Kennismaken met de school

Op de dag dat een kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Voordat het kind daadwerkelijk naar school gaat mag het in overleg vijf dagen komen kennismaken. De overgang verloopt hierdoor voor het kind soepeler. Als de belasting voor een 4-jarige in het begin te groot is, kan in overleg met de leerkracht afgesproken worden, dat het kind in het begin b.v. alleen de ochtenden naar school gaat. Een kind is leerplichtig vanaf het moment dat het 5 jaar wordt.

Overige nieuwe leerlingen

Leerlingen die door verhuizing op onze school komen, kunnen, na te zijn aangemeld, van te voren een dag komen kennismaken. Uiteraard zal de eerste tijd extra aandacht worden besteed aan de gewenning van de leerling. In de praktijk blijkt deze gewenning vlot te verlopen. Wanneer ouders om een andere reden dan verhuizing hun kind op een andere school willen aanmelden, dan kan dit in principe alleen na de zomervakantie en met toestemming van de directeur van de school waar het kind staat ingeschreven. Er wordt te allen tijde contact opgenomen met school vanwaar het kind komt.