Ouderraad

Er is een ouderraad. De OR-leden ondersteunen en zijn nauw betrokken bij allerlei activiteiten die door de school georganiseerd worden. Ook voor de ouderraad is er een reglement met afspraken ten aanzien van de bevoegdheden. De ouderraad vergadert ongeveer acht keer per jaar en brengt op de zakelijke ouderavond in oktober of november verslag uit aan de overige ouders.