Hulpouders

Binnen onze school zijn ouders op vele terreinen actief: Oversteek, oud papier, schoolkrant, schoolreissparen, spelletjesmiddagen, enz. Indien u hier ook een bijdrage aan wilt leveren, kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. Bij alle gevallen van ouderhulp in de klas ligt de eindverantwoordelijkheid bij de groepsleerkracht. Bij andere activiteiten (bijv. oversteek, oud papier) zijn er afspraken gemaakt tussen de school (directie) en de deelnemende ouders.

Met betrekking tot aansprakelijkheid kan worden gesteld dat iedereen zijn eigen schade hoort te dragen. De schuldige is aansprakelijk voor de ontstane schade. Als de persoon verzekerd is, schuift de aansprakelijkheid door naar de verzekeraar. Ouders zijn altijd aansprakelijk voor onrechtmatig handelen van hun kind als dit jonger is dan 14 jaar. Bij problemen of onduidelijkheden over wie aansprakelijk is, kan advies worden ingewonnen bij een advocaat.