Consent

Onze school maakt deel uit van Consent, de grootste onderwijsorganisatie in Enschede voor alle openbare Enschedese basisscholen, speciale basisscholen en (speciaal) voortgezet onderwijs.

Consent heeft een duidelijk doel:
Het garanderen van een kwalitatief goed aanbod van alle vormen van openbaar onderwijs in de verschillende wijken. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht of andere kenmerken.

Ons motto luidt:'Elk kind telt!"

www.consentenschede.nl