De school

De naam van onze school is o.b.s. Glanerbrug-Noord. Deze naam geeft de ligging aan ten noorden van de Gronausestraat die Glanerbrug in tweeën verdeelt. Deze drukke, voor kinderen risicovolle verkeersader is altijd een reden geweest om te zorgen voor een goede spreiding van het openbaar onderwijs in dit gebied.

Onze school maakt deel uit van Consent, de grootste onderwijsorganisatie in Enschede voor alle openbare Enschedese basisscholen, speciale basisscholen en (speciaal) voortgezet onderwijs.

Consent heeft een duidelijk doel:

het garanderen van een kwalitatief goed aanbod van alle vormen van openbaar onderwijs in de verschillende wijken. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht of andere kenmerken. Ons motto luidt: “Elk kind telt!”

 Wij zijn een openbare school, wat inhoudt dat wij iedere levensovertuiging respecteren. In onze maatschappij waar mensen met verschillende geloofs- en levensovertuigingen naast elkaar leven, dient verdraagzaamheid een belangrijke voorwaarde te zijn. Onze school hoopt door kinderen in een vroegtijdig stadium met deze verschillen in contact te brengen, een bijdrage te kunnen leveren bij het tot stand komen van deze verdraagzaamheid.

Kenmerkend voor ons openbaar onderwijs is dat wij nooit een waardeoordeel uitspreken. We verwachten van een ieder die bij onze school hoort dat zij deze uitgangspunten onderschrijven.

Informatie en inschrijven

Het leerlingenaantal van onze school ligt rond de 120 leerlingen. De school wordt vooral bezocht door kinderen uit het gehele gebied ten noorden van de Gronausestraat. Naast deze leerlingen verwelkomen we Nederlandse leerlingen uit het Duitse deel van de grensstreek.

De school heeft 5 leslokalen en een multifunctionele ruimte (hal). Voor de groepen 1 en 2 is er een speellokaal. Daarnaast is er een computerruimte waar alle leerlingen gebruik van kunnen maken. 

Achter de school is een groot plein, helemaal ingericht volgens de principes van Beweeg Wijs. De gymzaal is op loopafstand (10 minuten lopen).

De school telt 17 medewerkers, verdeeld over leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding.

  • Inschrijven leerlingen